Knygos

Pagarba knygoms, bibliofilo pomėgiai G. Pempę ilgiems metams susiejo su knygos menu. Dailininko apipavidalintos knygos buvo pristatomos Kauno rašytojų sąjungoje, Menininkų rūmuose, Maironio literatūros muziejuje. Savarankiškai kurti pradėjo XX a. 7 dešimtmetyje, patobu- lėjus knygų leidybai. Brandžioji lietuvių iliustratorių karta – Algirdas Steponavičius, Birutė Žilytė, Albina Makūnaitė, Aldona Skirutytė, Petras Repšys knygos grafiką iškėlė į ligi tol nematytas aukštumas. A. Steponavičiaus iš Bratislavos atsivežtas Aukso obuolys, Birutės Žily- tės eksperimentai, globalinė Vytauto Valiaus veikla, paskatino į šį būrį įsilieti kauniečius Vilių Armalą, Vytautą Banį, Edmundą Saladžių, Romualdą Čarną, Vitą Voverienę ir, žinoma, Gediminą Pempę. Amžių sandūroje Kaunas ilgam buvo tapęs bibliofilų susibūrimų, knygos švenčių ir knygos meno parodų vieta.