Mažoji grafika

Nulla dies sine linea (Nė dienos be brūkšnio) – tokiu motto prasidėdavo kiekviena nauja dailininko diena. Šiai nuostatai jis „nusižengdavo“ tik tuomet, kai sirgdavo ar turėjo rimtų priežasčių. Šį unikalų darbštumą ir kruopštumą įrodo ne tik gausus palikimas( apie 4000 įvairių darbų), bet ir ilgus metus rašytas kūrybos dienoraštis, kuriame G. Pempė kruopščiai fiksavo kiekvienos dienos darbus.

Knygos ženklas tai ne tik dailininko kūrinys, tai užuomazga į naują pažintį su knyga, biblioteka, su žmogum, kuriam tas ženklas daromas. Mažas popieriaus lapelis yra ir to žmogaus portretas, jo pomėgių atspindys. Ekslibrise sutelpa viskas: istorija, heraldika, asmenvardžiai, inicialai, bibliotekos charakteris… Ekslibrisas tarsi tiltas sujungia žmonių kartas, perimančias šimtmečiais kauptą patirtį … 

Gediminas Pempė